İşletmeler faaliyet konularına göre, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alıyor ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton (50) ve üstü miktarlarda işlem hacmine sahip olan, Bu tehlikeli maddeleri gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin, Miktarına bakılmaksızın ADR/RID Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan işletmelerin, tehlikeli maddelerle iştigal eden taşıma sürecinde bulunan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerin, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti veren firmalardan Tmgd danışmanlığı hizmeti almakla yükümlüdürler.

http://www.hayat-grup.com.tr/wp-content/themes/hayat/