Hayat Grup olarak; müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının belirlenmesinden, işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları strateji ve politikalarının oluşturulması, insan kaynakları departman oluşumunun sağlanması, yönetime destek vererek israf önleyici çalışmalarla sürdürülebilir ve izlenebilir sistemler kurulmasını sağlamaktır

http://www.hayat-grup.com.tr/wp-content/themes/hayat/