DUYURU
Bilindiği üzere, tehlikeli maddelerin taşıması sürecinde yer alan; taşıyan, gönderen, paketleyen,
yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı
varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere
yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik
danışmanları (TMGD) veya hizmetin alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı
kuruluşları (TMGDK) görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemek
amacıyla, Bakanlığımızca düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konmuştur.
Son zamanlarda, 2018 yılı başından itibaren sisteme dahil olacak TMGDK’ların faaliyetlerini
yürütürken eskiden gelme bir alışkanlıkla, TMGD’lerin TMGD sertifikalarını kiralamakla ucuz
istihdama ve haksız rekabete yol açacak şekilde; emekli olan TMGD sertifika sahiplerinin veya
başka alanlarda çalışan TMGD’lerin sertifikalarını kiralama yoluna tevessül edildiği gelen
şikayet ve duyumlar arasındadır.
Bu yolla TMGDK olarak hizmet vermeye kalkışanlar ile belgelerini bu şekilde bir TMGD
Kuruluşuna kiraya verenlerin Bakanlığımızca kurulacak sistemde tespiti kısa bir süre içinde
mümkün hale gelecektir. Bu şekilde girişimlerde bulunan gerek TMGDK ve gerekse
TMGD’lerin tespiti halinde belge ve sertifikalarının hiçbir uyarıya gerek olmadan bir daha
verilmemek üzere iptal edileceğini ayrıca, bu davranışı sergileyenlerin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına bildirilecek olup, adli yönden ise Cumhuriyet
Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Bu nedenle ileride bu tür durumlarla karşılaşılmaması ve böyle bir yönteme tevessül
edilmemesi önemine binaen ilgililere duyurulur.

 

http://www.hayat-grup.com.tr/wp-content/themes/hayat/